پنجره دوجداره

پنجره دوجداره

 انواع پنجره دوجداره

  • انواع پنجره دوجداره از نظر جنس
  • انواع پنجره دوجداره از نظر مدل بازشو

 

پنجره دوجداره از نظر جنس

  • پنجره دوجدار upvc
  • پنجره دوجداره آلومینیومی

پنجره دوجداره ویستا بست

ویستا بست یکی از مجریان ساخت پروفیل پنجره دوجداره می باشد که دارای حجم بالایی از تقاضا می باشد پنجره دوجداره ویستا بست ساخته شده با این پروفیل در رنج های مختلفی از پروفیل می باشد پروفیل سه محفظه ای و پنج محفظه های و همچنین پروفیل کشویی از مهمترین پروفیل هایی می باشد کهشما می توانید برای نصب پنجره دوجداره ویستا بست مورد استفاده قرار دهید دفتر دُرناب نیز یکی از مجریاننصب پنجره دو جداره می باشد قیمت پنجره دوجداره ویستا بست از سایر پروفیل های پنجره یو پی وی سی بیشتر می باشد و همین دلیل می تواند به عنوان یکی از معیاره های کیفیتی این محصول باشد